Uvjeti i odredbe CFMOTO CROATIA

Kupac ima pravo vratiti proizvode bez ikakvog razloga u roku od 14 dana od primitka u skladu s odredbama GEO 34/104. Kupac ima pravo vratiti proizvode kupljene u cfmoto.cr internetskoj trgovini u roku od 14 dana od primitka. Prema važećem zakonodavstvu, pravo na odustajanje odnosi se na fizičke osobe. Pravo na odustajanje odnosi se samo na proizvode dostavljene kurirskom službom. Proizvode naručene putem posebnih narudžbi, eksternih narudžbi, narudžbe za koje je uplaćen polog i koje su posebno dostavljene na zahtjev kupca, ne mogu se vratiti. Ako kupac vrati unaprijed naručene proizvode, prodavatelj može zadržati do 100 % pologa koji je kupac dao.

 

Ne prihvaćamo povrate za:

 • Proizvode s neovlaštenim rukovanjem, one sa znakovima istrošenosti i prekomjerne upotrebe, one s ogrebotinama, krhotinama, udubljenjima, sa znakovima mehaničkih/strujnih udara, proizvode kojima nedostaje dodatna oprema.
 • Oštećene ili nedostajuće identifikacijske naljepnice.
 • Rabljenu, izgrebenu, oštećenu, nekompletnu opremu s tragovima istrošenosti, ogrebotinama, udubljenjima, znakovima strujnih udara, kojoj nedostaje dodatna oprema ili jamstveni listovi. Zadržavamo pravo prihvaćanja povrata ili zadržavanja dijela vrijednosti proizvoda, što ćemo priopćiti nakon procjene štete. Također zadržavamo pravo odbijanja povrata u slučajevima dokazane zloupotrebe u skladu s odredbama GEO 34/2014, čl. 14(3).
 • Proizvode bez originalnih komponenti ili dodatne opreme.
 • Dijelove na kojima su vidljivi tragovi upotrebe, ponovnog sastavljanja, bojenja, varenja.
 • Pakete s iznosom povrata na otpremnoj etiketi. Troškove povrata u cijelosti snosi Kupac, a povrat vrijednosti proizvoda prihvaćenog za povrat bit će izvršen u roku od 14 dana od dana primitka povrata u našim prostorijama.
 • U slučaju povrata za koji se traži „Paket u zamjenu“, troškovi prijevoza bit će određeni prema cijeni kurirske službe Fan Courier (paket u otpremi, povratni paket).

Preporučujemo da se proizvodi vrate u originalnom neoštećenom pakiranju s netaknutim određenim naljepnicama i natpisima te da se vrate u prodaju.

U slučaju neispunjavanja uvjeta za povrat proizvoda, troškove povrata odbijenog proizvoda snosi kupac.

 

Oštećenje proizvoda tijekom transporta zbog nepravilnog pakiranja u slučaju povrata proizvoda rezultirat će odbijanjem primitka paketa, a time i odbijanjem povrata.

 

Ako se proizvod vrati u stanju u kojem se više ne može prodati kao nov, zadržavamo pravo naplate naknade za obnovu zaliha (ako je moguće) ili pokrića razlike u cijeni nastale prodajom proizvoda kao rabljenog ili, po izboru kupca, vraćamo proizvod o trošku kupca. Ova se klauzula primjenjuje u skladu s odredbama GEO 34/2014 čl. 14 (3) u slučaju kupnje proizvoda s ove internetske stranice upotrebom tehnika komunikacije na daljinu, primjenjujući definicije sadržane u odredbama GEO 34/2014.

 

Ako je kupljeno više proizvoda iste vrste, samo se jedan nezapečaćeni proizvod može vratiti, a ostatak se prihvaća samo ako su proizvodi zapečaćeni.

 

Kako vratiti kupljene proizvode?

Povrat kupljenog proizvoda podrazumijeva vraćanje proizvoda u navedenom roku, sa svom dodatnom opremom i zajedno s neoštećenom ambalažom.

 

 1. korak: Ispunite obrazac za povrat

Model uputa o povlačenju treba ispuniti u skladu s odredbama GEO 34/2014

 • Za [umetnuti ime, poštansku adresu i, ako je primjenjivo, broj telefona, broj faksa i e-adresu trgovca]:
 • Ja/mi () obavještavamo vas () o mom/našem () povlačenju iz ugovora o prodaji sljedećih proizvoda () / obavljanju sljedećih usluga ()
 • Naručeno () / primljeno dana ()
 • Ime potrošača
 • Adresa potrošača
 • Potpis potrošača (samo ako je ovaj obrazac dostavljen na papiru)
 • Datum

(*) Izbrisati ako nije primjenjivo.

Za poštovanje roka za odustanak, dovoljno je poslati obavijest o ostvarivanju prava na odustanak prije isteka roka za odustanak.

 

 1. korak: Pošaljite proizvod na cfmoto.cr. U paketu morate priložiti tiskani obrazac za povrat, originalni jamstveni list i kopiju računa o kupnji.

Preporučujemo da paket pošaljete s ispunjenim obrascem za povrat radi lakše obrade povrata. Možete dati bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu kojom izražavate svoju odluku o povlačenju iz ugovora, poslanu na trajnom mediju, npr. e-poštom na [email protected].

 

Preporučujemo da paket pošaljete s ispunjenim obrascem za povrat radi lakše obrade povrata. Možete dati bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu kojom izražavate svoju odluku o povlačenju iz ugovora, poslanu na trajnom mediju, npr. e-poštom na [email protected].

Prije slanja proizvoda provjerite je li na paketu zalijepljena naljepnica sa sljedećim podatcima: Pošiljatelj: Ime Prezime Adresa: Ulica Br. Grad i županija Primatelj: CFMOTO Hrvatska, cfmoto.cr. Broj pošiljke za povrat

 

Povrat novca

Nakon što su proizvodi prihvaćeni za povrat, novac će biti vraćen na bankovni račun koji je kupac naveo u obrascu u roku od 14 kalendarskih dana nakon primitka proizvoda.

 

Zamjena ili povrat novca

Ovisno o izboru kupca, uplaćeni novac za vraćeni proizvod može se iskoristiti za plaćanje drugog proizvoda ili se može vratiti u roku od 14 dana od primitka proizvoda od strane CFMOTO Hrvatska, na račun naveden na obrascu.

 

Za bankovnu doznaku potrebno je navesti IBAN računa, ime vlasnika računa i OIB (Osobni identifikacijski broj).

 

NAPOMENA: IBAN računa mora pripadati osobi/tvrtki na čije je ime izdan račun!

 

Povrat vrijednosti vraćenih proizvoda moguće je izvršiti i u gotovini prilikom dostave proizvoda u naš ured cfmoto.cr.

 

Koraci koje treba slijediti: - Obvezno priložiti račun (kopiju) i potvrdu o jamstvu proizvoda (original).

 

Jamstvo na proizvod iznosi 24 mjeseca od datuma kupnje. Svi proizvodi koji se prodaju na našoj internetskoj stranici uživaju uvjete jamstva u skladu s važećim zakonodavstvom LG 449/2003; NN 21/1992 R (2) i komercijalnim politikama proizvođača. Proizvodi su novi, u originalnom pakiranju i dolaze iz izvora ovlaštenih od strane svakog proizvođača. U slučaju potvrda o jamstvu koje su izdali proizvođači, proizvod za koji se tvrdi da je neispravan tijekom jamstvenog roka mora se predočiti izravno u najbližem izložbenom prostoru navedenom u potvrdi. Taj centar ovlašten od proizvođača preuzima punu odgovornost za podmirenje jamstva. Nedostatak potvrde o jamstvu proizvoda potrebno je prijaviti u roku od 48 sati od primitka robe na [email protected].

 

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

 

Na ovoj stranici pronaći ćete informacije o uvjetima korištenja www.cfmoto.cr.

Ovi uvjeti vrijede za svaku osobu (posjetitelja) koja posjećuje/pristupa ovoj stranici.

Neprihvaćanje ovih uvjeta korištenja obvezuje posjetitelja da prestane posjećivati stranicu. Pristup stranici stoga podrazumijeva prihvaćanje svih uvjeta i odredbi navedenih na ovoj stranici.

 

Sigurnosna pravila:

Nije dopušteno:

 • Pokušaj miješanja, na bilo koji način, u informativni sadržaj ove stranice.
 • Kopiranje, umnožavanje, distribucija, arhiviranje ili pohranjivanje, na bilo koji način, uključujući elektronički, magnetski ili tiskani oblik, materijala i informacija na ovoj stranici.
 • Pokušaj izmjene, brisanja ili drugog pristupanja objavljenim informacijama, vjerojatno putem sigurnosnog propusta u tehničkoj platformi.
 • Pokušaj ometanja ispravnog rada poslužitelja metodama hakiranja.
 • Upotreba e-adresa objavljenih na stranici u svrhu neželjene pošte ili druge svrhe bez pristanka CFMOTO ili vlasnika tih adresa
 • Upotreba naziva cfmoto.co.uk kao i naziva usluga koje se nude putem stranice na bilo koji način koji stvara pogrešan dojam da postoji izravna veza između osobe koja upotrebljava te nazive i cfmoto.co.uk (namjerno brkanje)

 

O poveznicama

Poveznice postavljene u obliku „google oglasa“ ili u obliku razmjene poveznica ne podrazumijevaju nikakvu odgovornost od strane CFMOTO Hrvatska za njihov sadržaj.

 

Materijali i informacije s www.cfmoto.cr

Trenutačni i budući sadržaj ove stranice (tekstovi, grafike, tehničke informacije o automobilima itd.) pripada cfmoto.cr i predstavlja intelektualno vlasništvo.

 

Ovaj sadržaj uključuje značajnu potrošnju vremena, novca ili drugih resursa i kao takav mora se poštovati. Sadržaj stranice, bez obzira na to gdje se na stranici nalazi i bez obzira na vrstu, smije se koristiti samo u osobne svrhe. Bilo kakva upotreba sadržaja od strane trećih strana u svrhe koje nisu osobne može se izvršiti samo uz izričito prethodno pisano dopuštenje od cfmoto.cr. Zabranjeno je kopirati, preuzimati, reproducirati, objavljivati, prenositi, prodavati, djelomično distribuirati, distribuirati u cijelosti ili mijenjati sadržaj ove stranice u druge svrhe osim u osobne svrhe. Da biste zatražili dopuštenje za korištenje sadržaja u druge svrhe, obratite nam se na [email protected].

 

Izmjena uvjeta korištenja, cijena proizvoda ili usluga koje nudi www.cfmoto.cr

CFMOTO Hrvatska zadržava pravo izmjene usluga koje nudi putem ove internetske stranice ili uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku, uz prethodnu obavijest ili bez nje. Cijene prikazane na internetskoj stranici mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku i nisu ugovorne jer ovise o fluktuacijama na financijskom tržištu koje stručnjak ne može kontrolirati i koje se mogu dogoditi tijekom razdoblja odustajanja.

 

Završna napomena

Nepoštovanje ovih propisa može dovesti do građanske ili kaznene odgovornosti prema zakonima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

 

Svaka situacija koja nije navedena u ovom Korisničkom ugovoru zahtijeva prethodnu konzultaciju i dogovor s www.cfmoto.cr. Za sva druga pitanja ili nedoumice, obratite nam se na [email protected]

 

Politika isporuke proizvoda:

Dostava proizvoda kupljenih putem interneta je besplatna.

 

Prodavatelj će osigurati pravilno pakiranje Robe te prijenos popratnih dokumenata. Prodavatelj će robu i usluge isporučivati samo na području Republike Hrvatske. Kupac će pri isporuci za svaku robu obuhvaćenu jamstvom dobiti jamstveni list sa svim podatcima o servisu koji obavlja popravke tijekom jamstvenog roka.

 

Pravo vlasništva Robe prenijet će se po isporuci, nakon plaćanja Kupca na mjestu navedenom u Narudžbi (npr. dostava – potpisivanje primitka transportnog dokumenta koji dostavlja dostavljač ili potpisivanje primitka računa u slučaju izvršene isporuke).

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Snaga navedena u tehničkoj specifikaciji vozila odnosi se isključivo na konstruktivnu snagu koju motor može razviti kada se upotrebljava isključivo u off-road okružju (međunarodni model bez homologacije). Odabir modela ATV-a/UTV-a u određenom odobrenju tipa (T1B/T3B/L7e) može u nekim slučajevima dovesti do razlika između prikazane snage koju je deklarirao proizvođač te se može razlikovati od tipski homologirane snage koju vozilo razvija (zbog tvorničkog ograničenja snage kako bi bila usklađena s relevantnim propisima na tom području).

 

CFMOTO Hrvatska isporučuje jedinice kupcima u skladu sa zakonskim odredbama na ovom području, u smislu da naša tvrtka ne može biti odgovorna za naknadnu odluku kupca o preinakama (ograničavanju snage kupljenog vozila).

 

Politika privatnosti i informacije o sigurnosti podataka o klijentima

 

Više detalja možete vidjeti na ovoj poveznici: https://www.cfmoto.hr/gdpr.